Mgr. Art. Simona Švaňová


Simona je certifikovanou fitness trénerkou. Absolvovala certifikáciu Fitness trénera I. stupňa pod lektorom Mgr. Michalom Králikom, PhD. a naďalej prehlbuje svoje vedomosti a znalosti na uznávaných zahraničných kurzoch Certified Functional Srenght Coach level 1 A 2.
V trénerskej praxi si uvedomila, že by svoje znalosti chcela rozšíriť a rozhodla sa pre štúdium fyzioterapie na Fakulte Zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým predchádzaniu zranení pri rôznych pohybových aktivitách, ktorým sa bežná populácia venuje. Svoje tréningy cielene upravuje pre potreby daného klienta tak, aby odstránila jeho dysbalancie na tele. Pozornosť venuje okrem rozvoju sily a dynamiky taktiež korekčným cvičeniam.

Simona pôsobí vo Fyziocentre od roku 2020 a postupne rozšírila portfólio služieb centra o tréningy a fyziotréningy, v ktorých prepája svoje vedomosti z fyzioterapie a trénerstva. Okrem toho sa venuje aj činnostiam, ktoré sú spojené s prevádzkou centra a organizáciou odborných školení a konferencií.

Simona v praxi najviac čerpá z uznávaného trénerského kurzu CFSC, v ktorom sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní a je jednou z prvých absolventiek CFSC level 2 na Slovensku. Veľkým prínosom kurzu je individuálne prispôsobenie tréningovej záťaže tak, aby cvičenie ušila na mieru podľa aktuálnych schopností.

V minulosti sa aktívne venovala basketballu, vo voľnom čase sa okrem cvičenia venuje rôznym športovým aktivitám – plávaniu, boxu, squashu a turistike. Rada trávi čas s rodinou, priateľmi a dlhými prechádzkami so svojimi dvoma psami.
 

Mesto Bratislava - Petržalka
Zariadenie Bratislava
Prax 3 rokov